Pogoji poslovanja

Vsa vprašanja v povezavi s poslovanjem spletne trgovine lahko kupec zastavi na naslov prsutarnascuka@gmail.com ali na 031 569 969 (od ponedeljka do  petka med 9.00 in 16.00 uro).

1. člen
(pravna oseba)
1. Spletna trgovina, ki je na voljo na spletnem naslovu www.brinko.si/trgovina/ vodi podjetje :
BRINJ d.o.o.
Kobjeglava 60a
6222 Štanjel

Podjetje je vpisano v poslovni register pod matično številko: 3962989000;
Sodišče, v katerem se vodi dokumentacija družbe: Okrožno sodišče v Kopru;
Osnovni kapital v višini: 7.500,00 EUR;
Davčna številka: 25669753
Elektronski naslov: prsutarnascuka@gmail.com
Telefonska številka: 0038631 569 969 (dosegljiva od ponedeljka do petka med 9.00 in 16. uro).

2. člen
(uporaba)
1. Podjetje Brinj d.o.o. v nadaljevanju ponudnik s pogoji poslovanja določa način delovanja spletne trgovine.
2. Pogoji poslovanja so namenjeni vsakemu obiskovalcu spletne trgovine, kakor tudi osebam, ki sklenejo kupoprodajno pogodbo za nakup izdelkov na voljo v spletni trgovini.
3. Uporabnik se med uporabo spletne strani in spletne trgovine strinja s temi Pogoji poslovanja in s Pravilnikom o varstvu podatkov.

3. člen
(skladnost z veljavnimi predpisi)
1. Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) in veljavnem pravu EU s področja varstva potrošnikov.
2. Ponudnik se zavezuje k varstvu pridobljenih osebnih podatkov skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki pridobljeni v postopku sklepanja kupoprodajne pogodbe se uporabijo samo za namen sklenjenega pravnega posla in skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

4. člen
(pojmi)
1. Delovni dan – en dan od ponedeljka do petka. Prazniki se ne štejejo kot delovni dan.
2. Blago – izdelki, ki so na voljo v Spletni trgovini in so predmet kupoprodajne pogodbe med Kupcem in Ponudnikom.
3. Kupec – fizična oseba s polno poslovno sposobnostjo in v primerih ter pogojih, ki jih določajo splošno veljavni predpisi.
4. Naročilnica – elektronski obrazec, ki je na voljo v Spletni trgovini in uporabniku omogoča oddajo Naročila, zlasti z dodajanjem Izdelkov v elektronsko košarico in določa pogoje Prodajne Pogodbe, vključno z načinom dostave in plačila.
5. Pogoji poslovanja – Interni pravni akt o poslovanju te Spletne trgovine pri podjetju Brinj d.o.o.
6. Prijavnica – obrazec, ki je na voljo v Spletni trgovini in omogoča ustvarjanje Računa.
7. Račun – Elektronska storitev, zbirka podatkov označena z osebnim uporabniškim imenom in geslom, ki ju zagotovi Uporabnik v informacijskem sistemu Ponudnika, v katerem se zbirajo podatki, ki jih zagotovi Uporabnik in informacije o njegovih oddanih Naročilih v Spletni trgovini.
8. Prodajalec (ponudnik) – Podjetje Brinj d.o.o., Kobjeglava 60a, 6222 Štanjel.
9. Kupoprodajna pogodba – pravni posel za nakup in prodajo blaga, ki se skleneta Kupec in Prodajalec prek Spletne trgovine.
10. Potrošnik – fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.
11. Uporabnik – fizična oseba s polno poslovno sposobnostjo in v primerih in pod pogoji, ki jih določajo splošno veljavni predpisi.
12. Spletna trgovina – je informacijski sistem Ponudnika, ki je na voljo www.brinko.si in je namenjena predstavitvi in prodaji izdelkov ponudnika.

5. člen
(izdelki)

1. Predstavljeno blago v spletni trgovini sestoji iz opisa in slike.
2. Opis izhaja iz informacij proizvajalca blaga in zapisane lastnosti na izdelku.
3. Slike so simbolne in lahko prihaja do razlik med sliko in dejanskim blagom, vendar to ne vpliva na lastnost izdelka.

6. člen
(cene)
1. Bistvena lastnost blaga je cena, ki je v spletni trgovini v evrih in vključuje DDV.
2. Stroški poštnine se prištejejo ceni izbranega izdelka in so ločeno vidni in prišteti ceni celotnega naročila v nakupovalni košarici v postopku sklenitve kupoprodajne pogodbe, pred dokončno potrditvijo sklenitve pogodbe.
3. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja cen.
4. Veljavna je tista cena, ki je objavljena v trenutku oddaje naročila.
5. V primeru očitne napake pri navedbi cene blaga v spletni trgovini, si Prodajalec pridržuje pravico, da obvesti Kupca o napaki in mu ponudi dve možnosti za razrešitev nastale situacije. Kupcu lahko omogoči, da kupi izdelek po realni ceni in ne po napačni, ali pa ne izvede naročila in Kupcu vrne že plačano kupnino. V primeru, da je Kupec neodziven in svoje odločitve Prodajalcu ne sporoči, Prodajalec šteje, da je Kupec odstopil od pogodbe in mu v sorazmernem času, kot je določeno v 8. odstavku 10. člena Pogojev poslovanja vrne že plačano kupnino.

7. člen
(registracija)
1. Kupec se mora registrirati v spletno trgovino in izpolniti Naročilnico, ki jo najde v elektronskem sistemu spletne trgovine.
2. Na Naročilnico mora Kupec navesti podatke, ki so označeni kot nujni. Podatki so nujni za nadaljevanje postopka sklenitve kupoprodajne pogodbe. Zahtevani podatki so:
– osebno ime in priimek,
– naslov,
– kraj,
– poštno številko in kraj pošte,
– e-naslov,
– telefonsko številko.
3. Kupec lahko navede tudi drugi naslov na katerega želi, da je naročeno blago dostavljeno.
4. Kupec z navedbo podatkov prevzema odgovornost, da so podatki resnični. V kolikor Kupec po oddaji Naročilnice spozna napako v navedenih podatkih, ga Prodajalec naproša za posredovanje resničnih podatkov na naslov prsutarnascuka@gmail.com. Prodajalec ne prevzema krivde za napačno posredovane podatke.
5. Prodajalec pridobljene osebne podatke uporablja samo za namen sklenitve pravnega posla in izvedbo obveznosti, ki iz njega izhaja. Ravno tako Prodajalec upošteva veljavne predpise s področja varstva osebnih podatkov.
6. Z izpolnitvijo Naročilnice se Kupec zavezuje, da:
– so podatki resnični,
– je oseba poslovno sposobna,
– se strinja s Pogoji poslovanja
7. Sistem Spletne trgovine omogoča tudi oblikovanje spletnega računa, ki omogoča Kupcu shranjevanje podatkov za naslednji nakup.

8. člen
(sklenitev kupoprodajne pogodbe)
1. Postopek sklenitve prodajne pogodbe poteka preko uporabe obrazca naročilnice, ki je oblikovan in ga nudi sistem spletne trgovine.
2. Kupoprodajna pogodba med Kupcem in Prodajalcem je sklenjena v trenutku, ko Prodajalec Kupcu potrdi sklenitev prodajne pogodbe preko povratne elektronske pošte o prejemu naročilnice, ki jo je Kupec izpolnil v sistemu spletne trgovine in jo preko sistema spletne trgovine tudi oddal Prodajalcu, v skladu z določili teh Pogojev poslovanja.
3. Prodajalec se zavzema potrditi sprejem Naročilnice v najkrajšem možnem času od prejema in podati Kupcu potrditveno elektronsko sporočilo na njegov e-naslov, katerega je Kupec predočil Prodajalcu izključno za namene sklenitve in izpolnitve tega pravnega posla. S posredovanjem povratnega elektronskega sporočila Prodajalec izjavlja sprejem Naročila v izvedbo in potrditev sklenitve kupoprodajne pogodbe.
4. Nastanek izjemnih okoliščin pomeni, da je prišlo do stanja, ko ni mogoče naročila izpeljati, ker je na primer prišlo do manka blaga na zalogi ali katerega drugega razloga. Razlog za nastanka izjemnih okoliščin ni na strani Prodajalca. Pri nastanku takšnih okoliščin Prodajalec obvesti Kupca in mu ponudi ali odstop od Kupoprodajne pogodbe ali možnost naj počaka do predvidenega časovnega obdobja, ko bo spet mogoče dostaviti blago. V kolikor se Kupec odloči za odstop od pogodbe, se že poravnana kupnina povrne na transakcijski račun kupca skladno z 8. odstavkom 10. člena pogojev poslovanja. V takšnih okoliščinah ni nastanka odgovornosti Prodajalca do Kupca, čeprav je že prišlo do potrditve prejema Naročilnice.
5. Z vsebino kupoprodajne pogodbe se Kupec seznani preko objavljenih Pogojev poslovanja na spletni strani spletne trgovine.
6. Po oddaji naročilnice Kupec na naveden e-naslov prejme potrditev prejema naročila. Od tega trenutka naprej velja pogodba za sklenjeno in od tega trenutka začnejo teči rok za plačilo kupnine.
7. V kolikor v roku treh delovnih dni od oddaje naročila Kupec ne prejme potrditvenega povratnega sporočila, nam mora Kupec pisati na prsutarnascuka@gmail.com, da Prodajalec preveri, kje je razlog za nastalo situacijo in jo čim prej razreši.
8. Po opravljenemu plačilu kupnine in dostavi blaga Kupcu, le-ta prejme račun v e-obliki na njegov e-naslov, ki ga je podal v Naročilnici.

9. člen
(načini plačila in rok za plačilo)
1. Prodajalec na podlagi kupoprodajne pogodbe omogoča Kupcu plačilo po predračunu (nakazilo na bančni račun Prodajalca). Kupec je dolžan znesek poravnati v 3 koledarskih dneh od datuma sklenitve pogodbe. V kolikor Kupec v predvidenem roku ne poravna zneska, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

10. člen
(stroški in dostava)
1. Dostava izdelka je na voljo samo na ozemlju Republike Slovenije.
2. Dostavo izdelka plača Kupec.
3. Stroški dostave Izdelka so navedeni pri oddaji Naročila in v začetni fazi, ko želi Kupec skleniti prodajno pogodbo v spletni trgovini.
4. Dostavo naročenega Izdelka za podjetje Brinj d.o.o. izvaja podjetje Pošta Slovenije. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe kurirske službe.
5. Znesek stroškov dostave je odvisen od količine oz. teže izbranega izdelka in se zaradi tega razloga med izdelki in količino izbranih izdelkov razlikuje.
6. Dobavni rok je 6 delovnih dni od trenutka knjiženja plačila. V kolikor je ob izdelku že ob naročilu vpisan daljši rok, velja ta drugi daljši rok, ki pa ne presega 10 dni.  
7. V primeru plačila z bančnim nakazilom se šteje rok za dostavo blaga naslednji dan od datuma knjiženja plačila na bančnem računu Prodajalca.
8. Izdelke lahko prevzema samo popolno poslovno sposobna oseba. Alkohola ne more ob dostavi prevzeti oseba, ki je mlajša od 18 let.

11. člen
(vračila blaga in vračilni pogoji)
1. Kupec ima možnost, da v roku 14 dni od prejema izdelka odstopi od pogodbe brez navedbe razloga in vrne izdelek. Kupec izpolni obrazec o odstopu od pogodbe in ga posreduje po elektronski pošti na prsutarnascuka@gmail.com ali ga priloži k vračilu blaga. Obrazec o odstopu od pogodbe je priložen kot priloga k Pogojem poslovanja.
2. Blago se mora vrniti nepoškodovano, v originalni embalaži ter nespremenjeni količini.
3. Možnost vračila ne velja za blago, ki je hitro pokvarljivo (suhomesnati izdelki).
4. V postopku odstopa od pogodbe kupca bremenijo samo stroški poštnine za vrnitev blaga. Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni od prejema blaga. Blago se vrne na naslov Prodajalca: Brinj d.o.o., Kobjeglava 60a, 6222 Štanjel.
5. Po prejemu vrnjenega blaga Prodajalec preveri, ali je bilo vračilo skladno z določili Pogojev poslovanja. V kolikor so vsi pogoji za vračilo izpolnjeni, Kupcu povrne kupnino. Kupnino vrne na transakcijski račun, ki ga Kupec navede v obrazcu o odstopu od pogodbe.
6. Vračilo plačane kupnine prejme Kupec na transakciji račun v roku 14 dni o prejema vračila blaga in priloženega izpolnjenega obrazca o odstopu od pogodbe.
7. Potrošnik mora z naročenim blagom, ki ga namerava vrniti zaradi odstopa od pogodbe, delovati skrbno. Pri naročilu suhomesnatih izdelkov jih mora do vračila pošiljke hraniti na temperaturi, ki je označena na deklaraciji, ter v originalni embalaži.

12. člen
(stvarna napaka)
1. Za stvarno napako se šteje:
– če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
– če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
– če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
– če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
2. Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.
3. Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka.
4. Kupec, ki je ponudnika pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati:
– ali odpravo napake na izdelku,
– ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
– ali vračilo plačanega zneska.
5. Pravico do uveljavljanja stvarne napake ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

13. člen
(garancija)
1. V kolikor ima naročeni artikel garancijsko listino, se lahko garancija uveljavlja s priložitvijo original računa in v zakonskem roku. Trenutno prodajalec ne ponuja blaga, ki imajo garancijsko listino. V primeru vključitve artiklov z garancijsko listino v ponudbo, se uporabljajo določila tega člena in Zakon o varstvu potrošnikov.

14. člen
(reklamacija)
1. Kupec lahko blago reklamira, če blago nima lastnosti, ki jih je ponudnik izrecno obljubil, če je ponudnik poslal napačne izdelke, v napačni količini, barvi ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila.
2. Kupec o reklamaciji obvesti prodajalca na 031 569 969 ali prsutarnascuka@gmail.com. Kupec ima pravico do izbire rešitve njegova zahteve (zamenjava blaga, dobropis ali vračilo denarja).
3. Vse reklamacije prodajalec obravnava skladno s Zakonom o varstvu potrošnikov.

15. člen
(pritožbe in spori)
1. Prodajalec spoštuje veljavne pravne predpise s področja varstva potrošnikov. Prodajalec v ta namen ima vzpostavljen učinkoviti sistem razreševanja pritožb Kupcev in se zavezuje spore rešiti. Prvo dejanje, ki je omogočeno Kupcu za razrešitev težav, je v klicu na tel. 031 569 969 ali elektronski naslov prsutarnascuka@gmail.com in podaja razlage s priloženimi fotografijami izdelka. Prodajalec bo vašim težavam prisluhnil in skušal najti sorazmerno rešitev.
2. Po prejemu pritožbe s strani Kupca na elektronski naslov, Prodajalec začne s postopkom obravnave pritožbe. Ves čas poteka obravnave je Prodajalec v stiku s Kupcem in ga obvešča o poteku postopka.
3. Potrošniški spor se izpelje zaradi zavesti Prodajalca in Kupca o višini stroškov sodnega reševanja spora, ki je nesorazmeren z višino kupnine za prodano blago, o katerem poteka potrošniški spor. Prav zaradi tega si Prodajalec prizadeva, da se vsi spori s kupcem, v tem primeru potrošnikom, rešujejo sporazumno. Prodajalca k takemu načinu reševanja potrošniškega spora zavezuje tudi 11. točka 43b. člena ZVPot in Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
4. Prodajalec bo potrošniški spor najprej skušal rešiti izvensodno in šele po ugotovitvi o nezmožnosti razrešitve spora izvensodno se bo odločil o vložitvi pravnega sredstva po sodni poti.

16. člen
(končne določbe)
1. Spletna trgovina je namenjena sklepanju kupoprodajnih pogodb izključno v Republiki Sloveniji. Jezik sklenitve kupoprodajne pogodbe je v slovenskem jeziku.
2. Besedilo in fotografije vključene v spletno trgovino so v lasti podjetja Brinj d.o.o. in so zaščitene z veljavnimi predpisi avtorskega prava. Uporaba avtorskega gradiva je v izključni domeni podjetja Brinj d.o.o.
3. Ponudnik si pridržuje pravico do sprememb Pogojev poslovanja. Pogoje poslovanja lahko ponudnik spreminja na podlagi utemeljenih razlogov povezanih s spremembami obratovanja ali spremembami v pravno veljavnih predpisih, ki vplivajo na določila Pogojev poslovanja.
4. Velja subsidiarna uporaba Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Obligacijskega zakonika (OZ) in drugih ustreznih določb veljavne zakonodaje za vse primere, ki jih ne zajemajo Pogoji poslovanja.

Kobjeglava, 25.05.2021
Brinj d.o.o.

Priloga k Pogojem poslovanja spletne trgovine – Obrazec

UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE

Podatki potrošnika:

Ime in priimek   
Naslov            
Poštna številka in kraj   
Telefon   
E-mail   
Podatki o transakcijskem računu 

Podjetje Brinj d.o.o. Kobjeglava 60a, 6222 obveščam, da odstopam od sklenjene kupoprodajne pogodbe na podlagi katere ste mi izdali račun št. __________.

Vračam naslednje izdelke:

IzdelekKoličinaCena
Datum:Podpis: