Za starše

Dragi starši,

Brinkova kraška pustolovščina ni samo pravljica, ampak stremi k uresničitvi dveh pomembnih elementov: 
spodbujanju otrok k pozitivnimu ponotranjanju branja in širjenju splošne razgledanosti. 

Branje je izziv

Branje je izziv za otroke in starše. Igrivo obdobje našega otroštva prekine šola in s tem povezano branje, ki v igrivi svet vpelje prve prvine rutine vsakodnevnega učenja abecede in povezovanja črk v besede in nato stavke, povedi, odstavke, itd. Veliko otrok nima pretiranih težav z učenjem branja, vendar ni nič groznega, če vaš otrok začne dojemati branje kot težavno in dolgočasno opravilo. V takem trenutku nastopi izziv za vas starše. Za otroka težko opravilo se lahko z vašo pomočjo spremeni v pozitivno izkušnjo. Za vas sem pripravila nekaj nasvetov, kako vam lahko priskoči na pomoč kraški ovčar Brinko.

9 nasvetov za pozitivno spodbujanje otrok k branju

bodite vzor

Otroci bodo branje veliko prej sprejeli kot del vsakdana in ne kot neprijetno obveznost, če bodo tudi starše videli brati knjige.

izmenično branje

Knjigo prebirajte skupno in izmenjujte vlogo poslušalca in bralca. Skupna interakcija bo pripomogla k bolj zanimivi bralni izkušnji.

udobno bralno okolje

Mirno in prijetno bralno okolje je uspeh za zmago. Otrok za branje in pravilno razumevanje besedila potrebuje veliko koncentracije. Tih prostor ali branje v naravi je priporočljivo.

primerjava z realnostjo

Predstavite otroku prebrano besedilo preko njegove sporočilnosti v resničnem svetu in vsakodnevnih dogodkov. Otrok bo na ta način razumel relevantnost branja za življenje.

vpis v knjižnico

Otroka vpišite v lokalno knjižnico in jo večkrat obiskujte. Otrok naj ima svojo kartico. S tem ga spodbudite k odgovornosti in tudi k spoznavanju sveta knjig.

zvrst knjige

Otroka vprašajte, kakšne vsebine knjig so mu zanimive, in mu pustite prosto izbiro. Na ta način bo bolj veselo pristopil k branju knjig.

vprašanja med branjem

Med glasnim branjem knjige lahko otroka ustavite in vprašate, kaj si misli, da se bo zgodilo v nadaljevanju knjige. Na ta način krepite zanimanje in željo po nadaljevanju branja. 

pogovor o vsebini

Po končanem branju otroka vedno vprašajte, naj vam na kratko obnovi prebrano besedilo. S tem ga spodbujate, da ne razmišlja samo o branju, ampak prebrano tudi razume.

večerno branje

Vsak dan pred spanjem berite pravljice. Naj bo to prijetna izkušnja, zato starši, z branjem pričnite vi, postopoma pa naj nato nalogo prevzame otrok.

Kako vam lahko Brinko pomaga pri branju?

Knjiga Brinko in ena kraška dogodivščina z drugačnim pristopom in strukturo simbioze pravličnega in stvarnega besedila omogoče aktivno bralno izkušnjo za starše in otroke. S tem si želimo predvsem narediti korak naproti  otrokovemu razumevanju lepote branja, ki nas spremlja na vsakem koraku našega življenja in nam ponuja znanje za samostojno življenje, nas navdihuje in sprošča.

Brinko svetuje

Metoda izmeničnega branja. Brinkova dogodivščina sestoji iz dveh besedil: pravljično in stvarno besedilo. Straši prevzamete vlogo aktivnega bralca stvarnega dela besedila, otrok pa naj prebira pravljico. Na ta način bo otrok v celoti prebral enotno besedilo, kar mu bo omogočalo boljše razumevanje prebranega. Vlogi pa lahko tudi zamenjate.

Branje knjige pred spanjem. Knjiga je poleg njenih poučnih vsebin namenjena tudi prijetnemu glasnemu branju pred spanjem, saj tudi Brinko na koncu svojega pustolovskega dne zaspi in sanja o novih dogodivščinah.

Sprememba bralnega okolja. Branje knjige v parku, na družinskem izletu, na sprehodu po gozdu je dobrodošla. Brinko zato prilaga zemljevid njegove krožne poti, kjer lahko korak za korakom v zavetju suhozidnih zidov prebirate njegovo dogodivščino.

Družinski izlet. Je dopolnitev predhodne točke. Družinski čas in sprostitev sta zelo pomembna za vse člane družine. Branje na izletu zagotovo pripomore k oblikovanju prijetnih spominov in predstavlja branje v nekoliko drugačni luči.

Spoznavanje Krasa

Otrok z branjem knjige poleg moralnega sporočila pravljice spozna tudi naravne in kulturne znamenitosti Krasa, ki so vključene v stvarni del besedila. Kras je v preteklosti bil prva pokrajina, kjer so znanstveniki preučevali naravne pojave njegovega površja. Danes se strokovni izrazi in naravi pojavi iz Krasa uporabljajo po celotnem svetu, zato Kras imenujemo tudi “matični kras”. Obsežnost svetovnega fenomena krasa, je pomemben del naše splošne razgledanosti. Kras nam je tako rečeno na dosegu roke, saj je družinski izlet od nas oddaljen zgolj uro ali dve, neglede v katerem koncu Slovenije živimo.

za učitelje

Priročnik za razpravo o vsebini pravljice in stvarnega besedila, ideje za aktivnosti v razredu in ekskurzijo na Kras.

za dislektike

Drugačen pristop omogoča povečanje motivacije in bolj pozitivno ponotranjenje branja.

za radovedneže

Nadgradnja stvarnega besedila s številnimi prispevki o zanimivih elementih naravne in kulturne dediščine Krasa.