Svarnica in skriti simboli Krasa

Svarnica je Brinkov simbol, ki ga ima na svoji ovratnici ter ga varuje in mu prinaša srečo. Svarnica je šestperesni cvet simetrične oblike obdan s krogom. Na sprehodu po katerikoli kraški vasi opazimo svarnice in druge simbole vklesane v kamnite portale “k’lune” starih domačij. Že v preteklosti so si lahko “k’lune” privoščili zgolj premožnejši in izdelava kamnitega portala je zahtevala več mesecev dela. Prav zaradi tega številčnost in vrsta vklesanih simbolov ni bila serijska ali naključna. Kamnoseška umetnost izklesave simbolov je bila skrbno premišljena.

Svarnica

Na Krasu najdemo zelo stare kamnite portale z vklesnimi letnicami iz 18. stoletja. Pravi razcvet izdelave “k’lun” s številnimi izklesanimi simboli pa je celotno območje doživelo v 19. stoletju. Kamnoseki so iz enostavnih simbolov svoje veščine nadgradili in izdelovali vedno več mogočnih umetniških del.

Vhodni portal kamnoseške delavnice Anton Jerca-Mržek 1860, Volčji grad

Pred 19. stoletjem so na Krasu prevladovali kamniti portali s polkrožnimi oboki, po letu 1800 pa se je zgodila sprememba in prevladali so kvadratni portali. “K’luna” sestoji iz več delov, ki imajo po pravilih vklesane različne simbole. Portal ima v spodnjem delu na vsaki strani “bašo”, nad njo pa se dviga steber ali “j’rta”. Nad njo se nahaja “sklepnik”, ki je vedno bogato okrašen z vrtili in svarnico ali dejbuhom. Nad sklepinke se položi še glavi kamen, ki povezuje celoto. Na njegovi sredini je vklesan monogram IHS, ki v latinščini predstavlja izraz Iesus Hominum Salvator (Jezus, odrešenik ljudi). Okolica monograma je okrašena s cvetovi lana, grozdi, svetovidovim križem, itd. Na levi strani pod monogramon se nahaja inskripcija imena in priimka lastnika domačije, ki je v času postavitve živel na domačiji. Na desni strani se nahaja letnica postavitve. V časih so lahko tudi strani postavitve nekoliko zamenjani in so odvisne od navdiha kamnoseškega mojstra.

K’luna

Pogosti simboli na "k'lunah"

svarnica
Šestperesni cvet simetričnih oblik zaključen s krogom je ščitil hišo pred strelo in preskokom iskric iz ognjišča.
dejbuh
Okrogel cvet podoben sončnim žarkom je simbol sonca, brez katerega ne bi bilo življenja in pridelka na poljih.
svetovidov krog
V 19. stoletju so ga najprej vklesali kot križ s krogom in rombom na sredini, kasneje pa samo obliko romba. Pomenil je priprošnjo za varstvo doma in vseh njegovih prebivalcev, tudi živine.
lan
Vklesan je v obliki petih ali štirih listih cveta in ponavadi blizu mongrama IHS. Lan predstavlja priprošnjo za rodovitnost in dobro letino.
Kolovrat
Vklesan krog z malimi zvitimi listimi. Članom družine naj bi pomagal k dolgemu življenju in da bi se rod dolgo ohranil.
Vrtilo
Spiralni okras na sklepniku in na nosilnih kamnih. Odganjal naj bi zle duhove in nepridiprave.

Na “k’lunah” najdemo še druge simbole kot so petokraka morca, trojnik, praprot, angelčki, vinski grozdi, izklesane krščanske motive, itd.

Izklesane mojstrovine z neizmernim simbolnim sporočilom tiho čakajo,
da jih ponovno odkrijemo ter začnemo temu pestremu kraškemu likovnemu opusu
pripisovati pravo umetniško in kulturno vrednost.

Viri:
• Čok, B. Kamnoseško izročilo o znamenjih na portalih in kalonah po Krasu. V: Hrobat Virgolet. K.Nesnovna krajina Krasa: znanstvena monografija. Univerza na Primorskem. Koper, 2015, str. 99-134.
• Renčelj, S. Kras kamen in življenje. Libris. Koper, 2007.
• Guštin, M. Volčji Grad. Občina Komen. Komen, 2012.

Fotografije in besedilo: Maja Ščuka.